آکورد جان خسته از شهرام شکوهی

2 بار[Bb-Am] از چپ به راست :

غم مگر جز خاطر من منزلو موا نداری ...

خوش بیا ، خوش بیا آسوده بنشین بر دلم گر جا نداری

     Am Gm   Bb          C            Dm

اشکو آهم هر دو با هم بی قــــــرارت روزو شب ..

Am   Gm Bb     F  C       Gm   Dm

 جانِ خـــــسته   بالِ بستـــه در کنــــارت   روزو شب

 Am   Gm             C        E        Am

تو نورِ خدایی نشانِ وفایی بدونِ تو دل را کجـــا ببرم

      Am    Gm        C            E         Am    

به مجلسِ یاران به جمع عزیزان اگر تو نباشی چه را ببرم

   Am   Gm   Bb          C            Dm

اشکو آهم هر دو با هم بی قــــــرارت روزو شب ..

Am   Gm Bb     F  C       Gm   Dm

جانِ خـــــسته   بالِ بستـــه در کنــــارت   روزو شب

2 بار[Bb-Am] از چپ به راست :

   Am  Bb    C         Am     Bb  C           Am  

کنون که تو را دل بهانه گرفته ... هوای دعای شبانه گرفته

   Am   Gm     Bb             C          Am            Dm

بمان که صفایت شکوهِ وفایت ... به سینه ی من آآآآشیانـــه گرفــــــته

      Am     Gm   Bb            C   

به سینه ی من آآآآشیانـــه گرفــــــته

   Am   C   Bb          C            Dm

اشکو آهم هر دو با هم بی قــــــرارت روزو شب ..

Am   C   Bb     F  C         Gm   Dm

 جانِ خـــــسته   بالِ بستـــه در کنــــارت   روزو شب

   Am   Gm   Bb          C            Dm

اشکو آهم هر دو با هم بی قــــــرارت روزو شب ..

Am   C   Bb     F  C         Gm   Dm

 جانِ خـــــسته   بالِ بستـــه در کنــــارت   روزو شب

/ 1 نظر / 13 بازدید