آکورد تو فکر میرم از محسن یگانه

ریتم : 4/4 اسلو

♫♫♫

          E                        F#m

دوره میکنم سکوت کهنمو با صدای تو

                               D             Bm
دن
ـــــیای من خلاصه میشه توی عکسای تو

         Bm – A                    E            A               F#m         
رو گونــــه های من به یــــاد تو همیشـه اشـک جــــاریـــــه

                A                                      Bm
تو فکر میـــرمو میپرسم از خـــودم چه روزگــــاریه

C#m    
چه روزگـــــاریه

    F#m        A                                                D

اشک تو چشام بود یه عکس مبهم از تــــو توی یــــادمــــــه

A    F#m                       C#m      A                   D
به ه
ــــرکی خیــــره شم میــــگم چقدر شبیــــه خاطراتمــــه

A  F#m     C#m        A      Bm                      D
بغ
ــــض میکنـــــم به یاد لــــحظه های تــــلخ آخــــــــرم

                   F#m                       B
تو فکر میرمو به هرچی خاطرست پناه میبرم

    C#m          E
تو فکــــر مــــیرمو..

♫♫♫

                     E     D   -    F#m    -      -   F#m

صـــــبر کردمــــو نذاشتم هیچـــــکسی به جـــــای تو بیـــاد

      E-A                              D               Bm
بعیده بعـــد تو کســی منو به خاطر خودم بخـــــــواد

            F#m          Bm -   A                            Fm      
کاش یک دفع
ــــه خودت رو میــــگذاشتی جـــای مــــن

      Bm      D  -  C#m                                   E
چه سخت میــــگذره بدون تو تـــــموم لحظه های مـــــن

           E         C#m
چه ســـخت میــــگذره

    F