# ملودی

آکورد بمون تا بمونم از گروه آریان

ریتم 6/8   Bm.....A........Bm.......Em.................A....................Bm......A.........Bm میخوام که با تو باشم تموم لحظه ها مو            بیام به پات بریزم همه ترانه هامو Bm........A....Bm......Em.........................A..............Bm....A...Bm بیا که بار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید