آکورد دلکم از محسن یگانه


ریتم : 4/4

♫♫♫

چند بار[Bm-C-Bm-C-Bm-C]از چپ به راست:

      Bm          D              Bm                 D              Bm

چیکار میکنــــی با دلم روزگـــــار  دیگــه خاطراتـــو به یـــادم نـــیار

       Bm              C         Em                  Am           Em
ندیدی مگه چـــی سرم اومـــده جوونیمو دادم پــــای عشق یـــــــــار
       Em           D               Bm                    Am                D      

چقدر خاطـــــر اون عزیزه کـــه مــن با اینکه هـــــنوزم ازش دلـــــخورم
         Bm       C        D                    Am                            Em    
اون اسمم رو یـــــادش نمیــاد و مـــن هنوزم رو اسمــــش قســـم مــــیخورم
Bm      
                Am     D
هنوزم رو اسمش قسم میخـــــــورم

        Bm            Am             Em                Bm

یه عمری گذشـــت و هنوزم تو فـــــکر همون یار نامــــــهربونم

      Bm               Am             Em                  Bm
با حسرت یه گوشــــــه نشستم دارم زیــــــر لب میخــــــــونم

   Bm        Em        Bm                Em         D

دلــــکم تنــــهات گذاشتن هرکی رفــــته پـــی کــــارش

      Bm             Am              G                  Em        

  اونکه پـــاش عمرتـــــو دااادی حالا رفتــــه پی یـــــارش

         Bm               Em      Bm        Em         C 
دلکــــم دیـــدی دروغـــــــه دیـــــدی تنهات گـــــذاشت

  Am             G            Em
دیدی ضرب المثــــل دل به دل راه نــــداشت

Bm           C               G         Em        Bm   
دیـــــدی ضرب المثـــــل دل بـــه دل راه نــــداشت

چند بار[Bm-C-Bm-C-Bm-C]از چپ به راست:

    ♫♫♫

    Bm            Am         Bm         Am         C

دلکــــم دیدی جــــوونیت چجوری بــــا غصه ســــر شد

      Bm                Am        C                    D
بهترین شـــبای عــــمرم توی تنهــــایی سحـــر شـــد

     Bm          Am          Bm             Am       Bm
دلـــــکم مـــردم ایــــن شهر قصـــــه مونو نمــــــیدونـــن

Bm           Am            C               D 
اگه با خــــبر بشن از رازمــــون با ما میخـــــونن

Bm            Em             Bm            Em         Bm
میـــــخونن تنهات گــــــذاشته هــــرکی رفـــته پی کــــارش
      Bm             Am              G                  Em        

  اونکه پـــاش عمرتـــــو دااادی حالا رفتــــه پی یـــــارش

         Bm               Em       Bm        Em         C   
دلکــــم دیـــدی دروغـــــــه دیـــــدی تنهات گـــــذاشت

  Am             G            Em
دیدی ضرب المثــــل دل به دل راه نــــداشت

     Bm     Em    

/ 0 نظر / 303 بازدید