آکورد خیال کن از شهرام شکوهی

ریتم 6/8 سنگین   


 

      Dm        C             Dm       C        Dm

  خیال کن روزگارم رو به راهه، خیال کن رفتیو دلم نمرده 

    Dm               C      Bb     C            Dm

  خیال کن مهربون بودی و قلبم ،کنار تو ازت زخمی نخورده

  Dm          C               Dm       C       Dm

  خیال کن هیچی بین ما نبوده، خیال کن خیلی ساده داری میری

Dm                C      Bb   C            Dm

  خیال کن بی خیال بی خیالم، شاید اینجوری آرامش بگیری

Dm            C    Bb       Dm            C  Bb     Dm

  گذشتی از منــــــو ساکت نشستم، گذشتی از من و دیدی که خستم

   Dm        Am         C      Bb         C           Bb

  تو یـــادت رفتـه کـــه توی چه حالی، کنارت بودم و زخماتو بستم

 

Dm       C                 Dm     C              Dm

  خیال کن که سرم گرمـــه عزیـــزم، خیال کن بی تو هیچ دردی ندارم

     Dm         Am         C       Bb     C       Dm

 خیال کن زمستونه ولـــی من، توی شب هام شب سردی نـــدارم

Bb       C          Bb              C

  خیال کن قلب من شکستنی نیستخیال کن حقمه تنها بمونم

    Dm       Am          C       Bb                      C

  خیال کن عاشقم بودی ولی من شاید قدر تو رو هرگز ندونم

Dm            C   Bb   Dm       C      Bb   Dm

  گذشتی از منــــــو ساکت نشستم گذشتی از من و دیدی که خستم

Bb-C-Dm      Am        C       Bb        C     Bb

  تو یادت رفته که توی چه حالی کنارت بودم و زخماتو بستــــــم

   Dm        Am         C  

کنارت بودم و زخماتو بستم

 

[Bb-Gm-C-Am-Dm]:از چپ به راست


/ 0 نظر / 13 بازدید