آکورد وای از هوس از شهرام شکوهی

ریتم:۴/۴

Em          C    D                          Em

  تو فصل برگای زرد تو شب های ساکتو سرد

Em         C    D                       Em

  قصه ی بودن تو هیچ درردی رو دوا نکرد

Em        C     D                       Em

  شبم سیاهه و پس این عشق بود یا قفس

Em    C       D                               Em

  میون عشق و هوس زدی تو ساااااز دل یه نفس

Em       Bm       C                  Bm          Em

  آی از هوس وای از هوس ای دااااد ای واااای از هوس

Em       C       D                          Em

  سکوتو زخم زبون سهم همیــــــــن رابطه شد

Em       C       D                           Em

  تمومه روح و تنم زخمی ایــــــــــن رابطه شد

Em         C    D                               Em

  صدا نداره یه دست فقط من عااااااشق بودمو بس

Em         C         D                            Em

  تو در هوا و هوس فقط یکبـــــــــــــــار از خدا بترس

/ 0 نظر / 17 بازدید